นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Ico48
ตัวหนอน...อ้วนกลม
บรรณารักษ์
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 19:07
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2556 08:59
Ico48
somkid
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เพียงผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กุมภาพันธ์ 2551 20:10
เข้าระบบเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2559 11:34
Ico48
ลีลาวดี
รับราชการ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:17
เข้าระบบเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2556 15:58
Ico48
น้ำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ไร่ส้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เชิด ไชยัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เก็บตะวัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2552 10:35
Ico48
เจาะเวลา...หารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
N'da
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 23 มิถุนายน 2551 13:42