นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Ico48
ตัวหนอน...อ้วนกลม
บรรณารักษ์
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
Member Since: 26 October 2007 19:07
Last Login: 21 August 2013 08:59
Ico48
somkid
Member Since: 02 December 2007 14:17
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เพียงผู้หญิงคนหนึ่ง
Member Since: 06 Febuary 2008 20:10
Last Login: 15 November 2016 11:34
Ico48
ลีลาวดี
รับราชการ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Member Since: 20 June 2008 15:17
Last Login: 21 Febuary 2013 15:58
Ico48
น้ำ
Member Since: 20 June 2008 15:20
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ไร่ส้ม
Member Since: 20 June 2008 15:21
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เชิด ไชยัน
Member Since: 20 June 2008 15:22
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เก็บตะวัน
Member Since: 20 June 2008 15:25
Last Login: 13 July 2009 10:35
Ico48
เจาะเวลา...หารัก
Member Since: 20 June 2008 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
N'da
Member Since: 21 June 2008 08:54
Last Login: 23 June 2008 13:42