นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ห้องปฏิบัติการ

Ico48
หนูณิชน์
Member Since: 22 October 2007 17:54
Last Login: 30 April 2013 14:00
Ico48
N.Tanmanee
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 05:39
Last Login: 26 Febuary 2014 13:36
Ico48
thitima chuchom
Member Since: 20 December 2007 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32