นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ห้องสมุด

Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 15:44
Ico48
SuDa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 08:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ตัวหนอน...อ้วนกลม
บรรณารักษ์
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 19:07
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2556 08:59
Ico48
บรรน่ารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 11:58
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 14:56
Ico48
สุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 23:43
Ico48
แมว
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:31
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2564 09:35
Ico48
pk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 สิงหาคม 2561 14:01
Ico48
แสงดาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มีนาคม 2551 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 14:18
Ico48
คุณป้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2551 13:41
Ico48
kipkub
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ไร่ส้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 12 เมษายน 2555 16:13
Ico48
ดอกเข็ม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ตุลาคม 2554 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 17:14
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 10:50
Ico48
Wilailuk Chaisan
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ตุลาคม 2560 09:08
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2564 14:39