นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อนันต์

Ico48
Anan Thongnual
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2556 17:32