นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อาจารย์

Ico48
ประสาท - มีแต้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ตุลาคม 2550 11:53
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2550 09:31
Ico48
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 23 มีนาคม 2555 08:53
Ico48
Cutie Garn
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 10:10
Ico48
dkvet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
luliya.t
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ. เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2556 15:15
Ico48
อ.วิเชียร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 14:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Mee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 14:56
Ico48
วิศิษฎ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 เมษายน 2551 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2551 09:25
Ico48
ภัทราพร วชิรหัตถ์สกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2552 15:24
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2558 00:24
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Picha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤศจิกายน 2552 17:38
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2552 17:39
Ico48
นภิสพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
Ico48
ืnoyake
ม.อ. สุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2555 06:43
Ico48
lovely
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2555 17:48
Ico48
Mr.Natta
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2556 17:50