นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: อาจารย์

Ico48
ประสาท - มีแต้ม
Member Since: 13 October 2007 11:53
Last Login: 30 October 2007 09:31
Ico48
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Member Since: 16 October 2007 09:47
Last Login: 23 March 2012 08:53
Ico48
Cutie Garn
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 03 August 2011 10:10
Ico48
dkvet
Member Since: 13 December 2007 17:09
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
luliya.t
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ. เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 21 December 2007 10:55
Last Login: 20 November 2013 15:15
Ico48
อ.วิเชียร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 January 2008 14:49
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Mee
Member Since: 27 March 2008 13:45
Last Login: 01 June 2012 14:56
Ico48
วิศิษฎ์
Member Since: 30 April 2008 11:13
Last Login: 15 December 2008 09:25
Ico48
ภัทราพร วชิรหัตถ์สกุล
Member Since: 19 October 2009 15:24
Last Login: 07 January 2015 00:24
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
Member Since: 26 October 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Picha
Member Since: 07 November 2009 17:38
Last Login: 07 November 2009 17:39
Ico48
นภิสพร
Member Since: 31 May 2010 18:05
Last Login: 31 May 2010 18:05
Ico48
ืnoyake
ม.อ. สุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 13:41
Last Login: 13 April 2012 06:43
Ico48
lovely
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 June 2012 13:43
Last Login: 07 September 2012 17:48
Ico48
Mr.Natta
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 31 May 2013 14:23
Last Login: 19 June 2013 17:50