นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อาหาร

Ico48
นาง วรรณา ดิสโร
รับราชการ
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2555 14:03
Ico48
กระปุก
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 ตุลาคม 2562 14:31
Ico48
pk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 สิงหาคม 2561 14:01
Ico48
ปีกขวา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กุมภาพันธ์ 2551 14:50
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
Ico48
meen
รับราชการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 16:37
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2557 09:31
Ico48
ป้าปุ๊ย
รับราชการ
คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 กรกฎาคม 2551 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2555 12:55
Ico48
ไผ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
เลม่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2560 16:16
เข้าระบบเมื่อ: 09 มิถุนายน 2561 08:49