นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: อินเตอร์เน็ต

Ico48
อัจจิมา
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
PK CC
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2551 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33