นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: เขตการศึกษาตรัง

Ico48
นราคีรี
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 December 2007 13:06
Last Login: 23 Febuary 2012 20:33
Ico48
สมจิตร์
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 07 July 2017 16:01
Ico48
pepo
Member Since: 20 October 2007 10:02
Last Login: 01 September 2012 12:14
Ico48
sukanya
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 May 2017 13:42
Ico48
ICEY_TRM.
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
แมวเหมียว
Member Since: 19 December 2007 13:11
Last Login: 29 October 2008 20:57
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
กบนอกใจ
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Anan Thongnual
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 08 May 2013 17:32
Ico48
daina
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:06
Last Login: 11 August 2016 10:19
Ico48
นู๋ใหม่
Member Since: 19 December 2007 13:17
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:17
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ดอกไม้ราตรี
Member Since: 19 December 2007 13:19
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ขอบฟ้าเรา
Member Since: 19 December 2007 13:34
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
วรรณา
Member Since: 19 December 2007 13:35
Last Login: 12 April 2012 16:07
Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 10:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
bumoon
Member Since: 19 December 2007 13:47
Last Login: 19 December 2007 14:05
Ico48
แฉ็งแม็ง
Member Since: 19 December 2007 13:42
Last Login: 23 May 2013 08:59
Ico48
อุไร ไปรฮูยัน
รับราชการ
ห้องสมุด
Member Since: 19 December 2007 13:51
Last Login: 27 December 2016 23:43