นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

Ico48
CHAIN OF LOVE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:21
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:11
Ico48
สิรินธร
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 07 มกราคม 2551 19:20
Ico48
ป้าเอ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2551 20:32
Ico48
ninegong
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
rimtang
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 10:39
Ico48
จารุณี - ด้วงทองกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2552 11:39
Ico48
ปุ๊กลุก
นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:46
Ico48
keroppi
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:25
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:48
Ico48
น้ำฝน
พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 16:36
Ico48
จุฑามาส
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 10:59
Ico48
กุหลาบแดง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:43
Ico48
(^_^)
พนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
กุ๊กกี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2556 06:13
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
kate
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:44
Ico48
rita
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 11:08
Ico48
พรนิภา เล็ก จินดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 24 ธันวาคม 2550 10:41
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 20:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
แตงกวา
อาจารย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 10:30
Ico48
luliya.t
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ. เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2556 15:15