นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เทคนิคการแพทย์

Ico48
nidnoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 มีนาคม 2555 20:37
Ico48
เชอร์รี่ medtech
คณะเทคนิคการแพทย์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2556 05:32
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 05:52