นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: เทคโนโลยีการศึกษา

Ico48
kind
Member Since: 15 November 2007 17:16
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
Member Since: 29 November 2007 10:10
Last Login: 14 October 2013 10:50
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 20:08
Last Login: 04 June 2014 10:29
Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:04
Last Login: 23 August 2015 12:34
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 October 2007 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มดดำ
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
Member Since: 13 May 2008 09:42
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แม่กระรอก
Member Since: 11 August 2008 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เดินดิน
Member Since: 28 November 2008 17:03
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ไทยมุง
Member Since: 30 March 2009 10:59
Last Login: 14 March 2013 13:24
Ico48
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
รับราชการ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 30 May 2009 13:29
Last Login: 04 June 2010 23:02
Ico48
นายจตุรงค์
Member Since: 02 Febuary 2010 13:48
Last Login: 01 June 2011 18:35