นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เทคโนโลยีการศึกษา

Ico48
kind
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 10:50
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 20:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2558 12:34
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มดดำ
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แม่กระรอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เดินดิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2551 17:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ไทยมุง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2552 10:59
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2556 13:24
Ico48
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
รับราชการ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2553 23:02
Ico48
นายจตุรงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35