นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เทคโนโลยีสารสนเทศ

Ico48
nueng_IT
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2555 08:49
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
---
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2555 10:49
Ico48
เปนไท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2551 17:11
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2555 11:58
Ico48
PK CC
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2551 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2563 09:58