นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: เลขานุการ

Ico48
fernforest
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2557 09:22
Ico48
ok-cr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
หมูน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 09:33
Ico48
ขนมจีบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2555 16:16
Ico48
จีราณี
พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ต้นตรุษจีน
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 20:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
เด็กข้างธรรมมาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 13:37
Ico48
Noo-si Narak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2551 15:05
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2554 23:10