นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: แผน

Ico48
plan
รับราชการ
กองแผนงาน ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 18:00
Ico48
อะกิ๊บ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2554 08:31
Ico48
jin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 17:28
Ico48
Prince of darkness
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2554 10:30