นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ดอกแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤษภาคม 2552 17:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
บุนนาค
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤษภาคม 2552 15:48
เข้าระบบเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2552 11:02
Ico48
Picha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤศจิกายน 2552 17:38
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2552 17:39