นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: โรงพยาบาลทันตกรรม

Ico48
thuenjai - bunrangsri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤษภาคม 2551 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2557 14:18
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ใหม่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:07