นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: โสตทัศนศึกษา

Ico48
pepo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2550 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2555 12:14
Ico48
dearecon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ธีรวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2554 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2554 08:58