นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: 5ส

Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Member Since: 15 October 2007 17:40
Last Login: 30 November 2011 17:15
Ico48
กิติยาภรณ์
Member Since: 18 October 2007 14:12
Last Login: 06 July 2011 09:31
Ico48
THE MOON
Member Since: 08 November 2007 18:01
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
พจนีย์
Member Since: 01 July 2009 13:19
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28