นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: 5s

Ico48
bogijung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 17:15
Ico48
กิติยาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2554 09:31
Ico48
ตัวเล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2550 13:50