นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: amonrat

Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 31 October 2011 11:13
Last Login: 31 January 2012 13:56