นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: cai

Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 10 October 2007 13:34
Last Login: 27 October 2015 14:49
Ico48
kind
Member Since: 15 November 2007 17:16
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
Member Since: 16 November 2007 09:33
Last Login: 24 August 2011 22:23
Ico48
srirat fungtosatum
Member Since: 08 October 2010 09:19
Last Login: 16 January 2013 07:04
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2011 14:05
Last Login: 12 April 2012 16:13