นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: computer

Ico48
คน IT
Member Since: 21 November 2007 10:24
Last Login: 07 July 2011 13:20
Ico48
Godarmy
Member Since: 06 Febuary 2008 09:36
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 11 March 2021 15:16
Ico48
anozizu
Member Since: 25 July 2011 13:43
Last Login: 25 July 2011 13:46
Ico48
-
-
-
Member Since: 20 Febuary 2012 11:12
Last Login: 02 October 2013 17:03
Ico48
Train
Member Since: 31 January 2018 15:03
Last Login: 31 January 2018 15:05