นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: computer

Ico48
คน IT
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 พฤศจิกายน 2550 10:24
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2554 13:20
Ico48
Godarmy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กุมภาพันธ์ 2551 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สงกรานต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:52
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2564 15:16
Ico48
anozizu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กรกฎาคม 2554 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2554 13:46
Ico48
-
-
-
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:12
เข้าระบบเมื่อ: 02 ตุลาคม 2556 17:03
Ico48
Train
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2561 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2561 15:05