นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: environment

Ico48
หิ่งห้อย
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ธันวาคม 2550 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
naiyana@phuket.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:39
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 12:40
Ico48
กบนอกใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32