นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: environment

Ico48
หิ่งห้อย
รับราชการ
Member Since: 27 December 2007 14:52
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
naiyana@phuket.psu.ac.th
Member Since: 11 December 2007 12:39
Last Login: 11 December 2007 12:40
Ico48
กบนอกใจ
Member Since: 19 December 2007 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:32