นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: gfmis

Ico48
TheMe
มนุษย์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ธันวาคม 2550 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เจี๊ยบเจี๊ยบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31