นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: graphic

Ico48
รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
Member Since: 16 November 2007 09:33
Last Login: 24 August 2011 22:23
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 10 August 2017 09:07
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 10 October 2007 13:34
Last Login: 27 October 2015 14:49
Ico48
thidawan.s
Member Since: 02 October 2008 10:28
Last Login: 14 October 2008 14:18
Ico48
morethansimple
Member Since: 11 May 2010 14:47
Last Login: 11 May 2010 15:01
Ico48
iboyd
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 21 January 2013 09:42
Last Login: 20 Febuary 2013 09:10