นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: iaomi

Ico48
ปลาทูโดนแมวคาบแล้ว
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2556 12:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:31
Ico48
chada
รับราชการ
กองบริการการศึกษา สนอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:43