นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: internet

Ico48
Cutie Garn
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 10:10
Ico48
thidawan.s
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ตุลาคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2551 14:18
Ico48
anozizu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กรกฎาคม 2554 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2554 13:46
Ico48
Amity
พนักงานองค์กรของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2555 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2555 09:44