นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ipop

Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 20:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
Natchaya999
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นายธราเทพ - วิทยายงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2552 16:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34