นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: it

Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
Member Since: 08 October 2007 15:50
Last Login: 16 October 2020 09:58
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
Member Since: 08 October 2007 18:54
Last Login: 02 June 2013 16:08
Ico48
คน IT
Member Since: 21 November 2007 10:24
Last Login: 07 July 2011 13:20
Ico48
somsak
Member Since: 22 November 2007 13:00
Last Login: 22 November 2007 13:25
Ico48
cute
โปรแกรมเมอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
Member Since: 22 November 2007 13:20
Last Login: 03 August 2011 09:45
Ico48
หมูอ้วน
Member Since: 29 November 2007 13:30
Last Login: 29 November 2007 13:39
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
Member Since: 11 December 2007 10:23
Last Login: 11 December 2007 10:33
Ico48
ColorBugs
Member Since: 15 December 2007 15:16
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
tanongsak sak saingam
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 19 March 2009 10:56
Ico48
Montira
Member Since: 08 January 2008 16:38
Last Login: 17 April 2008 10:38
Ico48
จันทนา เพ็ชรรัตน์
Member Since: 15 January 2008 15:36
Last Login: 18 June 2008 08:43
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51
Ico48
AR
Member Since: 21 April 2008 10:32
Last Login: 21 April 2008 10:36
Ico48
garnet
Member Since: 06 September 2008 17:10
Last Login: 20 September 2013 08:03
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 04 November 2008 18:57
Last Login: 16 December 2011 15:14
Ico48
ออกจากระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 29 May 2008 11:21
Last Login: 21 January 2011 17:04
Ico48
Champy
พนักงานเงินรายได้(น้อย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 10 November 2009 15:07
Last Login: 01 November 2017 20:35
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 26 January 2011 14:05
Last Login: 12 April 2012 16:13