นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: it

Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2563 09:58
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
คน IT
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 พฤศจิกายน 2550 10:24
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2554 13:20
Ico48
somsak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 13:00
เข้าระบบเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2550 13:25
Ico48
cute
โปรแกรมเมอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 09:45
Ico48
หมูอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:39
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2560 11:16
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:08
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 15:03
Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:23
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:33
Ico48
ColorBugs
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2550 15:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
tanongsak sak saingam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2552 10:56
Ico48
Montira
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 17 เมษายน 2551 10:38
Ico48
จันทนา เพ็ชรรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 15:36
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2551 08:43
Ico48
Teddy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 16:47
เข้าระบบเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2564 11:51
Ico48
AR
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2551 10:32
เข้าระบบเมื่อ: 21 เมษายน 2551 10:36
Ico48
garnet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กันยายน 2551 17:10
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2556 08:03
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2551 18:57
เข้าระบบเมื่อ: 16 ธันวาคม 2554 15:14
Ico48
ออกจากระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤษภาคม 2551 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 21 มกราคม 2554 17:04
Ico48
Champy
พนักงานเงินรายได้(น้อย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 พฤศจิกายน 2552 15:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2560 20:35
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 12 เมษายน 2555 16:13