นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: it

Ico48
อัจฉรา หลีระพงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2554 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
กิตติพัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 16:49
Ico48
ขั้นเทพ
โปรแกรมเมอร์,admin,network,it support
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2555 14:57
Ico48
Amity
พนักงานองค์กรของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กรกฎาคม 2555 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2555 09:44
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48
Ico48
KaMkAeW
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 สิงหาคม 2559 19:46
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2564 10:30
Ico48
Train
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2561 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2561 15:05