นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: nec

Ico48
ตัวเล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2550 13:50