นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: php

Ico48
Hi Dev
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 13:03
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2557 14:24
Ico48
kittiphong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2556 00:08
Ico48
nagarindkx
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:00
เข้าระบบเมื่อ: 04 สิงหาคม 2559 15:51
Ico48
(ออกแล้ว)ภาณุ
(ออกแล้ว)โปรแกรมเมอร์, ซ่อมคอมพ์, ทำสวนยาง
(ออกแล้ว)ม.อ. เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 14:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤษภาคม 2553 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 17:54
Ico48
OnEOnEหลับ
โปรแกรมเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2553 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2559 08:54
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:02
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2555 13:32