นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: phuket

Ico48
Lonely Planet
Prince of Songkla University (Phuket campus)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
naiyana@phuket.psu.ac.th
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:39
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 12:40
Ico48
Freizeit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:36