นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: phuket

Ico48
Lonely Planet
Prince of Songkla University (Phuket campus)
Member Since: 11 December 2007 10:41
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
naiyana@phuket.psu.ac.th
Member Since: 11 December 2007 12:39
Last Login: 11 December 2007 12:40
Ico48
Freizeit
Member Since: 08 July 2011 09:34
Last Login: 08 July 2011 10:36