นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: qa

Ico48
Socute
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
อิมจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 12:44
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2556 15:59
Ico48
Nicha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:59
Ico48
หญิงพลอย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 17:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2556 00:26
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2556 10:48
Ico48
DaO_558
พนักงานเงินรายได้ (น้อย)
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มกราคม 2553 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2558 09:30
Ico48
isa_king
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2553 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2554 11:08
Ico48
muayly
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานแผนและประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 12:00