นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: qa

Ico48
Socute
Member Since: 08 October 2007 15:59
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
อิมจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 11 October 2007 12:44
Last Login: 27 June 2013 15:59
Ico48
Nicha
Member Since: 17 October 2007 11:21
Last Login: 20 Febuary 2012 11:59
Ico48
หญิงพลอย
Member Since: 19 October 2007 17:07
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 January 2008 15:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 October 2008 08:52
Last Login: 20 December 2013 10:48
Ico48
DaO_558
พนักงานเงินรายได้ (น้อย)
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 January 2010 13:56
Last Login: 25 Febuary 2015 09:30
Ico48
isa_king
Member Since: 12 January 2010 11:46
Last Login: 23 August 2011 11:08
Ico48
muayly
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานแผนและประกันคุณภาพ
Member Since: 08 July 2011 09:30
Last Login: 08 July 2011 12:00