นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: usablelabs

Ico48
เก๋น้อย
พนักงานโครงการ
UsableLabs
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2552 14:29
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 08:46