นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: web

Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2563 13:28
Ico48
tanongsak sak saingam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2552 10:56
Ico48
thidawan.s
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ตุลาคม 2551 10:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2551 14:18
Ico48
phueng
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กันยายน 2553 22:57
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2553 10:10