นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ต้นตรุษจีน
Ico64
อมร ใบเตย รัตนกาญจน์
เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ต้นตรุษจีน
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:amorn.r
สมาชิกที่:581
ชื่อ:อมร
ชื่อกลาง:ใบเตย
นามสกุล:รัตนกาญจน์
นามแฝง:ต้นตรุษจีน
อาชีพ:พนักงานราชการ
ตำแหน่ง:เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนน:181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 20:27
คำสำคัญ (keywords):มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เลขานุการ  กองบริการการศึกษา
อ่าน:2962
ประวัติย่อ

เริ่มเข้ามาทำงานที่ มอ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานด้านเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี