นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Runya
Ico64
ARUNYA THARANUWET
นักวิชาการพัสดุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

Runya
Ico256
Username:arunya.t
User ID:726
First name:ARUNYA
Last name:THARANUWET
Screen name:Runya
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการพัสดุ
Organization:คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Street:คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
City:อ.หาดใหญ่
State:จ.สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:15 January 2008 10:30
Edited at:27 June 2013 10:14
Last login at:31 July 2013 16:35
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  หน่วยพัสดุ
Read:3169
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2farunya%2et%3flocale%3den