นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

n_nong
Ico64
Chairat manu Sriprasom
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

n_nong
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chairat.s
สมาชิกที่:1206
ชื่อ:Chairat
ชื่อกลาง:manu
นามสกุล:Sriprasom
นามแฝง:n_nong
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
องค์กร:คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:02 กันยายน 2552 10:40
แก้ไขเมื่อ:06 มีนาคม 2556 13:55
เข้าระบบเมื่อ:06 มีนาคม 2556 13:18
คำสำคัญ (keywords):agro-ind  new
อ่าน:1940
ประวัติย่อ
-