นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชลิตร รัตนะ
Ico64
ชลิตร รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ชลิตร รัตนะ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chalitr.r
สมาชิกที่:767
ชื่อ:ชลิตร
นามสกุล:รัตนะ
นามแฝง:charlie
อาชีพ:ราชการ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์กร:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:15 ถนนกาญจนวนิชย์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:25 มกราคม 2551 10:25
คำสำคัญ (keywords):คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานเลขานุการ  งานบริหารและธุรการ  สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพ้นธ์
อ่าน:2529
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchalitr%2er