นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:charun.b
สมาชิกที่:75
ชื่อ:จรัญ
นามสกุล:บุญกาญจน์
นามแฝง:จรัญ
คำนำชื่อ:รองศาสตราจารย์ ดร.
ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
องค์กร:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:ถนนกาญจนวณิช
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:12 ตุลาคม 2550 16:46
แก้ไขเมื่อ:08 ตุลาคม 2556 15:13
เข้าระบบเมื่อ:03 กุมภาพันธ์ 2558 16:10
คำสำคัญ (keywords):แนวคิดในการพัฒนาตนเอง  ประสบการณ์การทำงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อ่าน:12532
ประวัติย่อ
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fcharun%2eb