นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฉวีวรรณ
Ico64
ฉวีวรรณ เพชรพิศาล
นักวิชาการศึกษา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ฉวีวรรณ
Ico256
Username:chawiwan.p
User ID:190
First name:ฉวีวรรณ
Last name:เพชรพิศาล
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษา
Organization:หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Joined at:26 October 2007 10:36
Tags:เวทีวิจัย  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  วิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  sc-rg
Read:3526
About Me

            สังกัด  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  งานบริการการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 8075  รับผิดชอบเรื่อง

งานวิจัย